2-Hjul

Enduro

Vår enduro-bana är miljöreviderad och godkänd av SVEMO, ett viktigt steg för oss.

Det är viktigt att följer gällande regler för att upprätthålla kraven från kommunen och följa den miljöpolicy som vi har.


Enduroslingan är under rekonstruktion och det kan bitvis vara bristfälligt pilad.


Respektera gällande ljudnivåkrav, 94 dB(A) gäller för endurospåret.


För information ang Enduroslingan kontakta Peter Wesslund 070-6337938


För samkörning och disskution kring Fridhem finns en Facebook grupp

-Gnesta och Hedeby Cross och Enduro sällskap

Cross

Beslut har tagits gällande gamla "Crossbanan" att den numer är en del av Enduroslingan och ses som enduroprov med crosskaraktär.


Respektera gällande ljudnivåkrav,  96 dB(A) gäller för crossbanan.


För informatioan ang crossbanan kontakta Johan Debriante 070-3466059

För engångs avgift medlem 50:-

För Gästavgift (åkning med en medlem) 100:-