2-Hjul

Enduro

Vår enduro-bana är miljöreviderad och godkänd av SVEMO, ett viktigt steg för oss.

Det är viktigt att följer gällande regler för att upprätthålla kraven från kommunen och följa den miljöpolicy som vi har.


Enduroslingan är under rekonstruktion och det kan bitvis vara bristfälligt pilad.


Respektera gällande ljudnivåkrav, 112 dB(A) gäller för endurospåret.


För information ang Enduroslingan kontakta:

Christoffer Segerström 072-5143277


För samkörning och disskution kring Fridhem finns en Facebook grupp - Enduro Gnesta

Cross

Beslut har tagits gällande gamla "Crossbanan" att den numer är en del av Enduroslingan och ses som enduroprov med crosskaraktär.


Respektera gällande ljudnivåkrav,  112 dB(A) gäller för crossbanan.


För informatioan ang crossbanan kontakta:

Christoffer Segerström 072-5143277

Träningsavgift Fridhem: 100kr/gång alt träninsgkort 700kr/år

Fritt för Guldhjälm.

 

Klubbsamarbete mellan Gnesta MK och  Hedeby MCK

För 2022 erbjuder Gnesta MK och Hedebys MCK ett samarbete i form av att vi får åka på varandras banor till halva dagsvgiften, 50kr.

OBS! Detta förutsätter att träningskort är betalt i moderklubben (Gnesta MK eller Hedby MCK)